Hình của Nilov Roman
Các tài liệu mới
Bởi Nilov Roman - Thursday, 22 November 2012, 12:04 PM
 

Các Bạn sinh viên thâm mến! Trên hệ thống đã có bài trắc nghiệm "Con người trong tổ chức" (MBA) và bài trắc nghiệm "Giao tiếp trong tổ chức" (MBA). Các Bạn vui lòng sử dụng các tài liệu này.