Hình của Nilov Roman
Tài liệu mới
Bởi Nilov Roman - Friday, 23 November 2012, 06:04 PM
 

Các Bạn sinh viên thân mến! Trên hệ thống đã có bài trắc nghiệm "Giao tiếp kinh doanh". Các Bạn vui lòng sử dụng các tài liệu này.