Hình của Nilov Roman
Thông báo tổ chức Webinar vào ngày 3 tháng 12
Bởi Nilov Roman - Thursday, 29 November 2012, 03:52 PM
 

Các Bạn sinh viên thân mến ! Webinar về nền kinh tế thể chế sẽ được tổ chức vào tuần sau, ngày 3 tháng 12, lúc 19.00 giờ. Chúng tôi sẽ thông tin đường Link cụ thể đúng trước Webinar. Mời các Bạn tham gia các buổi học này theo như thông báo.