Hình của Nilov Roman
Webinar ngày 3 tháng 12 bị hoãn lại
Bởi Nilov Roman - Saturday, 1 December 2012, 09:57 PM
 

Các Bạn sinh viên thân mến. Webinar ngày 3 tháng 12 bị hoãn lại. Chúng tôi sẽ thông báo ngày cụ thể tổ chức webinar này sau. Ngày 5 tháng 12 vào lúc 19 giờ mời tất cả các Bạn tham gia webinar về đồ họa máy tính. Chúng tôi xin lỗi 1 lần nữa.