Hình của Nilov Roman
Link để tham gia webinar
Bởi Nilov Roman - Wednesday, 5 December 2012, 10:40 AM
 

Các Bạn sinh vien thân mến!

 

Dưới đây là Link để tham gia webinar. Chú ý: các Bạn có thể vào phòng học đúng sau 19.00 giờ!

 

Meeting Number(số gặp gỡ): 823 759 213
Meeting Password (mật mã gặp gỡ): Mti2012


-------------------------------------------------------
To join the online meeting (Now from mobile devices!) (để tham gia webinar)
-------------------------------------------------------
1. Go to (bạn hãy truy cập vào) https://ciscoinstitute.webex.com/ciscoinstitute/j.php?ED=176804512&UID=1247346667&PW=NYjBjN2I3ZWRm&RT=MiMzMw%3D%3D
2. If requested, enter your name and email address(Nếu cần, bạn hãy điền vào tên và địa chỉ e-mail)
3. If a password is required, enter the meeting password (mật mã): Mti2012
4. Click "Join" (bấm join) 

To view in other time zones or languages, please click the link:
https://ciscoinstitute.webex.com/ciscoinstitute/j.php?ED=176804512&UID=1247346667&PW=NYjBjN2I3ZWRm&ORT=MiMzMw%3D%3D