Hình của Nilov Roman
Webinar về đồ họa máy tính thứ 2
Bởi Nilov Roman - Monday, 10 December 2012, 02:31 PM
 

Các Bạn sinh viên thân mến! Thứ 4, ngày 12 tháng 12 vào lúc 19.00 mời các Bạn tham dự webinar thứ 2 về đồ họa máy tính. Để webinar không bị chậm trễ, xin các Bạn đến đúng giờ.