Hình của Nilov Roman
Webinar thứ 3 về đồ họa máy tính
Bởi Nilov Roman - Monday, 17 December 2012, 03:15 PM
 

Các Bạn sinh viên thân mến. Thứ 4, ngày 19 tháng 12 mời các Bạn tham gia webinar thứ 3 về đồ họa máy tính. Các Bạn vui lòng đến dự đúng giờ.

Chúng tôi sẽ bố trí Link để tham gia webinar trong thời gian sớm nhất.