Hình của Đinh Hoàng Quân
Webinar 19.12.2012
Bởi Đinh Hoàng Quân - Wednesday, 19 December 2012, 12:05 PM
 

Các bạn sinh viên thân mến, hôm nay vào lúc 19h00 sẽ diễn ra webinar về đồ họa máy tính, các bạn truy cập đường link đưới đây để tham gia, các bạn nhớ đúng giờ.

Topic: Đồ họa máy tính 
Date: Wednesday, December 19, 2012 
Time: 4:00 pm, Russian Time (Moscow, GMT+04:00) 
Meeting Number: 829 766 923 
Meeting Password: Mti2012 


------------------------------------------------------- 
To join the online meeting (Now from mobile devices!) 
------------------------------------------------------- 
1. Go to https://ciscoinstitute.webex.com/ciscoinstitute/j.php?ED=177531327&UID=1249784782&PW=NMjQ0MmVmYjRk&RT=MiMzMw%3D%3D 
2. If requested, enter your name and email address. 
3. If a password is required, enter the meeting password: Mti2012 
4. Click "Join". 
5. Follow the instructions that appear on your screen. 

To view in other time zones or languages, please click the link: 
https://ciscoinstitute.webex.com/ciscoinstitute/j.php?ED=177531327&UID=1249784782&PW=NMjQ0MmVmYjRk&ORT=MiMzMw%3D%3D