Hình của Тхай  Хоанг Киет
Trả lời: Em Tên Thái Hoàng Kiệt - Тхай Хоанг Киет
Bởi Тхай Хоанг Киет - Saturday, 15 November 2014, 03:00 PM
 

Môn " Pháp Luật lao động " em thi đạt điểm 3 có được trả thi đế lấy đểm cao hơn được không ?