Hình của Đinh Hoàng Quân
webinar kinh tế thể chế
Bởi Đinh Hoàng Quân - Monday, 14 January 2013, 02:46 PM
 

Các bạn sinh viên thân mến, dưới đây là đường link đến webinar kinh tế thể chế vào lúc 20h00 ngày hôm nay, mời các bạn tham dự đúng giờ

Moscow Technological Institute invites you to attend this online meeting. 

Topic: Institutional economics 
Date: Monday, January 14, 2013 
Time: 4:00 pm, Russian Time (Moscow, GMT+04:00) 
Meeting Number: 826 339 317 
Meeting Password: Mti2013 


------------------------------------------------------- 
To join the online meeting (Now from mobile devices!) 
------------------------------------------------------- 
1. Go to https://ciscoinstitute.webex.com/ciscoinstitute/j.php?ED=178429717&UID=1252234457&PW=NOWM5ZjJlNjFk&RT=MiMzMw%3D%3D 
2. If requested, enter your name and email address. 
3. If a password is required, enter the meeting password: Mti2013 
4. Click "Join". 

To view in other time zones or languages, please click the link: 
https://ciscoinstitute.webex.com/ciscoinstitute/j.php?ED=178429717&UID=1252234457&PW=NOWM5ZjJlNjFk&ORT=MiMzMw%3D%3D