Hình của Đinh Hoàng Quân
Thông báo
Bởi Đinh Hoàng Quân - Tuesday, 15 January 2013, 03:08 PM
 

Các bạn sinh viên thân mến!

Do việc Tiêu chuẩn giáo dục quốc  gia liên bang mới số 3 (ФГОС 3) đã bắt đầu có hiệu lực, nên các bạn cần phải làm lại và nộp cho chúng tôi giấy tờ nhập học:

1. Những sinh viên học hệ Thạc sỹ cần phải gửi cho chúng tôi bản sao và bản dịch công chứng Bảng điểm ( bắt buộc phải dịch cả nội dung con dấu của trường Đại học, chứng thực bảng điểm đó).

2.Những sinh viên học hệ Cử nhân cần gửi cho chúng tôi bản sao và bản dịch công chứng Học bạ (bắt buộc phải dịch cả nội dung con dấu của cơ sở đào tạo, chứng thực học bạ đó).

Do các yêu cầu của Tiêu chuẩn giáo dục quốc gia liên bang số 3 đã có hiệu lực, nên đề nghị tất cả các sinh viên (hệ Thạc sỹ và Cử nhân) liên hệ ngay với  Ban tuyển sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh để nhận được tư vấn nhằm giải quyết những điểm không phù hợp trong các giấy tờ nhập học đã nộp trước đó.

Điện thoại liên hệ

  • +84 90 391 63 67
  • +84 83 822 63 67
  • +84 83 822 53 41

Trân trọng,

Tập thể MTI