Hình của Đinh Hoàng Quân
Thảo luận tại diễn đàn
Bởi Đinh Hoàng Quân - Tuesday, 29 January 2013, 03:24 PM
 

Các anh chị và các bạn sinh viên thân mến, hiện nay Diễn đàn tổ chức đã được mở để các anh chị và các bạn sinh viên có thể trao đổi thông tin về học tập, nhất là các sinh viên cùng chuyên ngành. Mọi người có thể truy cập tại đây và thảo luận nhé --> http://lms.mti.edu.vn/mod/forum/view.php?f=9