Hình của Đinh Hoàng Quân
Tài liệu mới.
Bởi Đinh Hoàng Quân - Wednesday, 30 January 2013, 05:24 PM
 

Các anh chị và các bạn sinh viên thân mến, trên hệ thống đã có bài test môn Hệ thống thông tin thông minh, các bạn có thể luyện tập và kiểm tra môn này.