Hình của Đinh Hoàng Quân
Trả lời: cải thiện bài thi?
Bởi Đinh Hoàng Quân - Monday, 22 April 2013, 02:18 PM
 

Chào anh!

Anh có thể thi lại lần 2 và lần 3 môn Triết, điểm cuối cùng sẽ là điểm cao nhất trong ba lần thi. Với điều kiện là khi anh bắt đầu trả môn Triết (trong thời gian 10 ngày được phép 3 lần, mỗi lần cách nhau ít nhất 72 giờ) thì anh không được trả bất kỳ môn nào khác. Nếu trong thời gian này anh lại trả một môn khác thì môn Triết coi như hết quyền trả tiếp.

Trường hợp anh trả môn Triết lần 1 được điểm 5 hoặc 4, hoặc là điểm mà anh thấy thỏa mãn, thì sau đó 72h anh có thể trả môn khác chứ không phải chờ hết 10 ngày. Nhưng khi anh trả môn khác thì quyền trả lần 2 và 3 của môn Triết sẽ không còn nữa.