Hình của Tokareva Tatiana
Thông báo về việc nghỉ Lễ Chiến Thắng 30/40 và Quốc tế lao động 01/05
Bởi Tokareva Tatiana - Monday, 29 April 2013, 12:06 PM
 

Thông báo về việc nghỉ Lễ Chiến thắng 30/40 và Quốc tế lao động 01/05

Giám đốc Văn phòng đại diện trường MOSCOW TECHNOLOGICAL INSTITUTE «MТI» tại thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo lịch nghỉ Lễ 30/40 và 01/05 như sau:

• 1. Nghỉ lễ: Bắt đầu từ thứ Ba, ngày 30/04/2013 đến hết ngày 04/05/2013. Trường hợp khẩn cấp vui lòng liên lạc qua số 0903.91.63.67.

• 2. VPĐD bắt đầu làm việc lại vào thứ Hai, ngày 06/05/2013.

Trân trọng thông báo.