Hình của Đinh Hoàng Quân
Nghỉ phép
Bởi Đinh Hoàng Quân - Friday, 31 May 2013, 04:45 PM
 

Các anh chị em sinh viên thân mến, từ 03.06 đến 23.06 Phong sẽ nghỉ phép, trong thời gian này các anh chị em có vấn đề gì có thể email cho Tatiana (t_tokareva@mti.edu.vn hoặc t_tokareva@gmail.com) và gửi copy cho Phong. 

Trân trọng.