Hình của Nilov Roman
Tài liệu mới
Bởi Nilov Roman - Monday, 15 October 2012, 02:23 PM
 

Các bạn sinh viên, học viên thân mến! Trên hệ thống đào tạo đã có bài trắc nghiệm "Các vấn đề hiện đại trong quản trị". Các bạn vui lòng sử dụng những tài liệu này!