Hình của Đinh Hoàng Quân
Thông báo của Giám đốc đại diện MTI tại Việt Nam
Bởi Đinh Hoàng Quân - Friday, 4 April 2014, 12:32 PM
 

Thông báo đến nhóm học tháng 09/2012.

 

Các bạn sinh viên thân mến! 

Chúng tôi xin thông báo đến các bạn rằng, thời hạn nắm vững chương trình đào tạo cơ sở của chương trình đào tạo đại học được quy định theo Tiêu chuẩn giáo dục quốc gia và có thời hạn 2.5 năm.

Vì vậy tất cả các môn học sẽ được mở từ nay đến tháng 9 năm 2014 theo trình tự trong Kế hoạch học tập.

Thời gian từ tháng 9/2014 đến tháng 3/2015 là thời gian để các bạn viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Trong thời gian sắp tới, các bạn sẽ được bổ nhiệm giảng viên hướng dẫn, nhận đề tài Nghiên cứu khoa học và thực tập.

Việc bảo vệ Luận văn sẽ diễn ra dưới hình thức từ xa.

Trân trọng thông báo.