Hình của Đinh Hoàng Quân
Thi cải thiện môn và thi lại
Bởi Đinh Hoàng Quân - Wednesday, 23 July 2014, 03:07 PM
 

Chào tất cả các anh chị em!

Hiện nay Quân đang tổng hợp danh sách các bạn muốn thi cải thiện môn hoặc thi lại môn chưa đạt. 

Bạn nào có yêu cầu xin vui lòng gửi thông tin: họ và tên của mình vào hòm thư h_nguyen@mti.edu.ru 

Trân trọng!