Hình của Чан Динь Хоа
Chào các bạn!
Bởi Чан Динь Хоа - Thursday, 14 August 2014, 09:55 AM
 

Mình TRẦN ĐÌNH HOA đang học Thạc sỹ - Tài chính tại MTI! 

Có bạn nào có tài liệu chuẩn môn CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ ĐOÁN THỐNG KÊ TRONG NỀN KINH TẾ cho mình xin một bản. Mình in tài liệu môn này toàn bị thiếu (các môn khác thì bình thường), đặc biệt là các công thức! Bạn nào có xin gửi cho mình qua mail: Caonguyennang2402@gmail.com! Mong nhận được tài liệu và cùng trao đổi học tập cao tốc!

Mình xin cám ơn!