Hình của Ха  Ань Ву
Ra trường khóa "01" tháng 9/2012 và khóa "02" tháng 01/2013
Bởi Ха Ань Ву - Tuesday, 21 October 2014, 08:43 AM
 

Anh chị học khóa "01" tháng 9/2012 và khóa "02" tháng 01/2013

cố gắng làm hết các môn học đã được mở và cho phép Kiểm tra và Thi nhé

Cần em hỗ trợ thì liên hệ 0919 447 716 Vũ.

 
Hình của Ха  Ань Ву
Trả lời: Ra trường khóa "01" tháng 9/2012 và khóa "02" tháng 01/2013
Bởi Ха Ань Ву - Monday, 26 January 2015, 09:27 AM
 

Các bạn tập trung học vào nhé

Câu hỏi ôn tập và Luận văn