Hình của Nilov Roman
Bài trắc nghiệm "Quản trị dự án"
Bởi Nilov Roman - Wednesday, 17 October 2012, 06:44 PM
 

Các Bạn sinh viên, học viên thân mến! Trên hệ thống đào tạo đã có bài trắc nghiệm "Quản trị dự án". Các Bạn vui lòng sử dụng tài liệu này!