Hình của Đinh Hoàng Quân
Thông báo tới khóa học 09-12/2012
Bởi Đinh Hoàng Quân - Wednesday, 5 November 2014, 09:50 AM
 

Xin chào các bạn!

Theo kế hoạch của nhà trường, trong tuần này và tuần sau sẽ mở hết các môn còn lại trong chương trình học của học viên khóa 09 - 12/2012. Trong thời gian đó, ban chương trình sẽ chỉnh sửa nội dung đề tài tốt nghiệp, nội dung môn thi tốt nghiệp chuyên ngành để cho phù hợp với chương trình của từng chuyên ngành.

Kế hoạch thi tốt nghiệp và bảo vệ tốt nghiệp vẫn như dự kiến chưa có gì thay đổi.

Trân trọng!