Hình của Đinh Hoàng Quân
Đã cập nhật các môn sau!
Bởi Đinh Hoàng Quân - Monday, 10 November 2014, 02:11 PM
 

Xin chào tất cả mọi người!

Các môn sau đã mở:

- Nghiên cứu tiếp thị

- Sản xuất tiết kiệm. Công nghệ kaizen

- Dịch vụ kho bãi

- Xung đột học

- Quan hệ tiền tệ - tín dụng quốc tế

- Quản lý nhà nước và đô thị

Môn học "kiểm kê và báo cáo tài chính" đã cập nhật bài thi kết phúc học phần

- Kiểm kê và báo cáo tài chính

- Luật lao động

- Tổ chức, định mức và tiền lương lao động

Trân trọng!