Hình của Đinh Hoàng Quân
Các môn sau đã được mở
Bởi Đinh Hoàng Quân - Tuesday, 18 November 2014, 03:03 PM
 

Xin chào mọi người!

Các môn sau đã được mở cho nhóm 09/12 và nhóm 02/13

- Dự toán ngân sách và quản lý chi phí

- Marketing chiến lược

- Quản lý giao tiếp

- Quản trị đầu tư

- Quản lý rủi ro trong hệ thống ngân hàng

- Quản lý rủi ro

Chúc tất cả mọi người học tập và trả thi thành công. Trong tháng 12 Quân sẽ gửi cho các bạn khóa 09/12 nội dung ôn tập thi tốt nghiệp và đề tài luận văn tốt nghiệp.

Trân trọng!