Hình của Đinh Hoàng Quân
Đề tài luận án và nội dung ôn thi tốt nghiệp
Bởi Đinh Hoàng Quân - Monday, 29 December 2014, 10:22 AM
 

Xin chào tất các các học viên!

Nhân dịp năm mới đang tới gần, xin thay mặt toàn thể các nhân viên đang làm việc tại MTI xin gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả các học viên, chúc các học viên trong năm tới sẽ hoàn thành tốt luận án và môn thi tốt nghiệp của mình!

Quân đang bắt đầu gửi tới các học viên đã hoàn thành nghĩa vụ học phí những nội dung ôn thi tốt nghiệp và đề tài tốt nghiệp theo từng chuyên ngành của học viên. Để kế hoạch tốt nghiệp không bị chậm so với kế hoạch, nhà trường mong muốn các học viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí phải nhanh chóng hoàn thành.

Trân trọng!