Hình của Đinh Hoàng Quân
Thông báo tới khóa chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp!
Bởi Đinh Hoàng Quân - Thursday, 2 April 2015, 01:02 PM
 

Xin chào các bạn học viên!

Nhà trường thông báo, thời hạn để hoàn thành các môn trong chương trình học đối với học viên bảo vệ đợt này là ngày 19/04/2015. Các bạn nhanh chóng sắp xếp để thi kết thúc các môn học còn lại trong chương trình học của mình. Nếu sau thời hạn đó mà các bạn vẫn chưa hoàn thành chương trình thì sẽ không đủ điều kiện để bảo vệ.

Mình đã làm danh sách gửi lên phòng đào tạo để xin mở lại các môn chưa đạt trong hệ thống học tập của các bạn. Các bạn vào kiểm tra lại chương trình học của mình. Nếu sau thời hạn trên, học viên vẫn có môn chưa đạt thì cũng coi như không đủ điều kiện tốt nghiệp.

Chúc các bạn thành công!