Hình của Đinh Hoàng Quân
Nâng cấp hệ thống!
Bởi Đinh Hoàng Quân - Tuesday, 8 September 2015, 03:14 PM
 

Nhà trường thông báo:

Ngày mai 09/09/2015 từ 13h-16h chiều hệ thống học tập sẽ tạm thời bị ngắt để nâng cấp.

Sau thời gian trên hệ thống sẽ hoạt động trở lại bình thường.