Hình của Đinh Hoàng Quân
Quy định về bảo lưu và ngừng học!
Bởi Đinh Hoàng Quân - Monday, 28 December 2015, 11:55 AM
 

Xin chào tất cả các bạn học viên!

Theo quy định của nhà trường học viên được bảo lưu một năm nếu:

1. Có lý do chính đáng như ốm đau (có giấy chứng nhận của bác sĩ), mang thai, khó khăn về gia đình....và đã hoàn thành xong nghĩa vụ đóng học phí của mình tới thời điểm xin bảo lưu.

2. Học viên chỉ được bảo lưu khi còn thời hạn học tập theo hợp đồng và hoàn thành chương trình học tập tới thời điểm xin bảo lưu. Ví dụ, học viên A theo kế hoạch tới tháng 12 này cần phải hoàn thành 20/25 môn thi. Tới cuối tháng 12 vì một lý do nào đó mà muốn xin bảo lưu thì nhà trường sẽ cho phép bảo lưu nếu hoàn thành được chương trình theo yêu cầu là 20 môn. Nếu chưa hoàn thành thì sẽ không được bảo lưu và phải ngừng học.

Học viên bị ngừng học trong các trường hợp sau:

1. Không hoàn thành chương trình theo kế hoạch. Học viên học theo hình thức cuốn chiếu và các môn sẽ được mở theo chương trình học tập.

2. Học viên không thanh toán học phí theo quy định.

3. Học viên vì lý do cá nhân muốn xin ngừng học.

4. Học viên không tới hoặc không qua kỳ thi tốt nghiệp quốc gia

5. Học viên không tới, không kịp làm luận văn hoặc không bảo vệ thành công.

6. Học viên hết hạn bảo lưu.

Học viên đã ngừng học nhưng mong muốn được tiếp tục học tập khi:

1. Làm đơn xin tiếp tục học tập theo chương trình.

2. Hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của nhà trường với trường hợp học viên chưa hoàn thành nghĩa vụ và theo các trường hợp sau:

-  Học viên ngừng học tự nguyện hoặc không hoàn thành chương trình theo quy định: Phải đóng thêm số tiền tùy thuộc vào số môn còn lại theo chương trình. Cụ thể bao nhiêu sẽ do phòng đào tạo tính toán khi nhận được đơn xin tiếp tục học tập của học viên.

- Học viên không tới, không kịp hoặc thi không qua kỳ thi tốt nghiệp quốc gia phải đóng thêm số tiền bằng 1/2 học phí của năm học nếu muốn tiếp tục thi lần tiếp theo sau 1 năm.

- Học viên không tới, không kịp làm luận văn hoặc không bảo vệ được luận văn phải đóng số tiền bằng 1/2 học phí của năm học nếu muốn được bảo vệ trong lần tiếp theo sau 1 năm.

Mọi thắc mắt các bạn có thể gửi về cho Quân theo địa chỉ hòm thư: h_nguyen@mti.edu.ru