Hình của Nilov Roman
Bài trắc nghiệm "Các vấn đề hiện đại trong kinh tế"
Bởi Nilov Roman - Monday, 22 October 2012, 11:20 AM
 

Các Bạn sinh viên thân mến! Trên hệ thống đào tạo đã có bài trắc nghiệm "Các vấn đề hiện đại trong kinh tế". Các Bạn vui lòng sử dụng tài liệu này.