Hình của Нгуен Куанг Минь
Trả lời: Ths Quản trị đại cương và quản trị chiến lược
Bởi Нгуен Куанг Минь - Friday, 15 January 2016, 03:38 PM
 

phần luyện tập và làm thử bài thi không hiển thị kết quả là mình trả lời đúng hay sai thì khó rút kinh nghiệm cho lần sau hoặc làm bài thi nhỉ các a.