Hình của НГУЕН ВАН ЧИЕН
Về việc công nhận Văn bằng của MTI tại Việt Nam
Bởi НГУЕН ВАН ЧИЕН - Wednesday, 27 January 2016, 07:55 AM
 

Căn cứ vào Luật Giáo dục VN : các cơ sở giao dục nước ngoài muốn đào tạo các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ cho công dân VN phải tiến hành các thủ tục đăng ký và được cấp giấy phép của Bộ Giáo dục VN về chương trình đào tạo của cơ sở Đào tạo nước ngoài thì chương trình đào tạo đó mới được công nhận.

MTI chưa đăng ký các chương trình đào tạo từ xa với BGD VN và chưa được cấp giấp phép đào tạo chương trình đào tạo Từ xa tại VN nên Văn băng của MTI tại VN không được công nhận và lưu hành

Vậy đề nghị MTI phải nhanh chóng đăng ký chương trình đào tạo Từ xa với BGD VN  và nhận giấy phép được quyền đào tạo loại hình để Văn bằng được công nhận.

Nếu MTI Không đăng ký chương trinh đào tạo Từ xa với BGD VN  và không có  giấy phép được quyền đào tạo thì MTI vi phạm pháp luật về quản lý giáo dục và  công nhận Văn bằng tại VN, vi phạm các điều khoản của luật bảo vệ người tiêu dùng, vi phạm luật Thuế, Luật Dân sự, Hình sự (Lừa đảo) của  VN.

 
Hình của demo demo
Trả lời: Về việc công nhận Văn bằng của MTI tại Việt Nam
Bởi demo demo - Monday, 22 February 2016, 06:35 PM
 

tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề học online tại MTI với băn khoăn nhất là liệu học xong bằng cấp có được công nhận tại Việt Nam hay ko

Hình của Нгуен Куанг Минь
Trả lời: Về việc công nhận Văn bằng của MTI tại Việt Nam
Bởi Нгуен Куанг Минь - Friday, 4 November 2016, 06:57 AM
 
sao các quản trị viên không nói j nhỉ.....diễn đàn sv chết từ năm 2015 ko ai ngó tới a
Hình của Чан  Тхи Хой
Trả lời: Về việc công nhận Văn bằng của MTI tại Việt Nam
Bởi Чан Тхи Хой - Thursday, 25 January 2018, 02:08 PM
 

Tôi cũng đang đau đầu, băn khoăn về việc này quá! có nên tiếp tục học hay ko? sao không thấy ai lên tiếng trả lời vậy?