Hình của Nilov Roman
Các bài trắc nghiệm mới
Bởi Nilov Roman - Thursday, 25 October 2012, 02:33 PM
 

Các Bạn sinh viên thân mến!Trên hệ thống đã có các bài trắc nghiệm "Công nghệ thông tin mạng", "Quản trị chiến lược" và "Lịch sử và phương pháp học khoa học". Cac Bạn vui lòng sử dụng các tài liệu này.